Budowa a pozwolenie

Wsparcie: Geodezja i kartografia - Wrocław Geogrunt | Kategoria: Prawo 221 0
Budowa domu jednorodzinnego oraz innego rodzaju budynków wymaga odpowiedniej zgody, którą należy pozyskać jeszcze przed rozpoczęciem prac związanych ze stawianiem obiektu. Na szczęście pozwolenie na budowę nie jest dokumentem trudnym i skomplikowanym do uzyskania. Należy tylko wiedzieć kilka podstawowych kwestii z nim związanych. W tym miejscu, chcielibyśmy je przedstawić.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, przede wszystkim trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Składamy go wówczas, gdy posiadamy już odpowiednią działkę pod zabudowę, projekt przyszłej nieruchomości. Ów wniosek składamy we właściwym organie – w przypadku budownictwa o charakterze mieszkalnym na tym etapie nie trzeba uiszczać żadnych płat. Do wniosku dodajemy projekt wraz z opiniami i uzgodnieniami (wszystko w 4 egzemplarzach), a także akt notarialny, który potwierdza nasze prawa do postawienia nieruchomości na danej działce.

Jak długo musimy czekać na to, by otrzymać pozwolenie na budowę? Zwykle procedura ta zajmuje około jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku do urzędu, choć bywa, że czas ten jest przedłużony – np. w przypadku brakach w dostarczonej wraz z wnioskiem dokumentacji. Ale, uwaga, to, że otrzymamy pozwolenie na budowę, nie oznacza od razu, że jest ono prawomocne. Od podjętej decyzji każda ze stron może się odwołać – jest na to aż 14 dni (licząc od terminu jej dostarczenia). Dopiero po tym czasie pozwolenie na budowę staje się faktycznie prawomocne. Odwołaniem zajmuje się nie ten sam organ, który wydawał pierwszą decyzję – sprawa tym razem toczy się przez organ drugiej instancji, czyli przez wojewodę. Należy pamiętać o tym, że dopóki wojewoda nie podejmie dalszej decyzji w sprawie pozwolenia, nie można rozpoczynać żadnych prac budowlanych.

Należy pamiętać jeszcze o jednej kwestii, a mianowicie o tym, że pozwolenie na budowę ma swój czas ważności. Ten od roku 2008 (a dokładnie od 23 sierpnia 2008 r.) jest dłuższy, a trwa aż 3 lata. Co oznacza to w praktyce? Dokładnie to, że od momentu, w którym dana osoba otrzymuje pozwolenie na budowę, ma on dokładnie trzy lata na to, by rozpocząć proces budowy. Jeśli tak się nie stanie, niezbędne będzie ubieganie się o ponowną zgodę na budowę określonego obiektu. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy rozpoczniemy budowę w odpowiednim czasie, ale nastąpi przerwa w budowie, która będzie trwać dłużej niż trzy lata – wówczas również trzeba zadbać o ponowne pozwolenie na budowę.

Warto pamiętać o jeszcze jednej – nierzadko przydatnej – kwestii. Istnieje taka możliwość, by przenieść uzyskane dla siebie pozwolenie na budowę na inną osobę. Jest to bardzo ważne przede wszystkim w takich sytuacjach, gdy chcemy sprzedać (lub też kupić) dom, którego budowa nie została jeszcze ukończona. Warunkiem jest jedynie to, że osoba nabywająca taką nieruchomość musi przyjąć wszystkie warunki decyzji o pozwoleniu, jakie zostały zawarte. W przeciwnym wypadku niezbędne będzie pozyskiwanie pozwolenia od nowa, na własną rękę. W każdym wypadku nie można zapomnieć o tym, że pozyskanie pozwolenia – czy to przez przeniesienie, czy też przez ponowne pozyskanie – jest obowiązkiem.

Powiązane z tematem

Skomentuj