Gospodarka przestrzenna – studia z przyszłością

Wsparcie: nasze-hobby.eu | Kategoria: Urbanistyka 291 0

Zagospodarowanie przestrzeni ma wielkie znaczenie dla rozwoju danego obszaru. Jest to ważne zarówno w przypadku wielkich miast, jak i wsi czy miasteczek. Coraz większą wagę samorządy lokalne przywiązują więc do zagadnienia, jakim jest gospodarka przestrzenna. Ten termin oznacza ogólne działania związane z organizowaniem przestrzeni, tak, by była jak najbardziej funkcjonalna. Odpowiednio zagospodarowane tereny po prostu są atrakcyjniejsze zarówno dla inwestorów, jak i np. dla turystów oraz oczywiście dla mieszkańców. Racjonalna i przemyślana organizacja przestrzeni sprawia, że życie w danym mieście, miasteczku, jest wygodniejsze, całość jest bardziej funkcjonalna. Dotyczy to wielu aspektów, w tym również sprawnego i bezproblemowego transportu. Nic zatem dziwnego, że samorządy coraz baczniejszą uwagę zwracają na to, jak planowana jest przestrzeń, jak planowane są nowe budynki i drogi itd. Ważna jest też zieleń, tereny rekreacyjne itd. Gospodarka przestrzenna to więc bardzo rozbudowana, interdyscyplinarna dziedzina. Powstał nawet osobny kierunek studiów o takiej nazwie. Wiele uczelni publicznych oferuje studia na gospodarce przestrzennej. Zarówno uniwersytety jak i politechniki. Trzeba pamiętać o tym, że ten kierunek na poszczególnych uczelniach może mieć różny charakter. To stosunkowo nowa dziedzina, a ponieważ jest to dziedzina łącząca różne zagadnienia – daje pole do popisu, jeśli chodzi o tworzenie programów nauczania. Widać różnice miedzy programami na uniwersytetach i politechnikach. W przypadku studiów na politechnice, jest to kierunek typowo techniczny, związany z projektowaniem, planowaniem. W przypadku studiów na uniwersytecie – bardziej związany z ekonomią, zarządzaniem. Gospodarka przestrzenna na politechnice to możliwość zdobycia tytułu zawodowego inżyniera. Daje to więc w przyszłości możliwość ubiegania się o uprawnienia zawodowe związane z projektowaniem i planowaniem przestrzeni, więc prowadzić może do wykonywania samodzielnego zawodu urbanisty. Jeśli chodzi o pracę po tym kierunku – z tym bywa różnie, jak i po wielu innych. Na pewno liczą się indywidualne predyspozycje i zainteresowania, trzeba na pewno interesować się rozwojem miast, przestrzeni, mieć też wyczucie estetyczne i zdolności manualne. Można znaleźć zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych samorządowych, na różnych szczeblach, np. w urzędach miast, gmin, starostwach, w oddziałach związanych z planowaniem przestrzeni. Można też znaleźć pracę w miejskich pracowniach urbanistycznych, jak i w firmach prywatnych, które np. wykonują zlecenia dla samorządów lokalnych, na zagospodarowanie różnych terenów. Tak więc są możliwości pracy w zawodzie wiele zależy od uzdolnień, wyników na studiach oraz od szczęścia, czy uda się akurat trafić na takie ogłoszenie i przejść pomyślnie wszystkie etapy rekrutacji. Studia na kierunku gospodarka przestrzenna mogą być bardzo rozwijające, na zajęciach studenci poznają zagadnienia z różnych dyscyplin. Uczą się też samodzielnego myślenia, rozwiązywania problemów, gdyż tutaj wiele zależy od kreatywności, od pomysłowości – trzeba brać pod uwagę różne aspekty, przygotowując plany zagospodarowania. Generalnie chodzi o to, by jak najlepiej wykorzystać walory danego ternu, warunki przyrodnicze tam panujące. To wpływa na rozwój terenu, na to, jak jest postrzegany. Coraz większą wagę przywiązuje się do planów zagospodarowania przestrzennego, choć nie we wszystkich gminach już jest to tak bardzo respektowane. Ale widać już znaczącą poprawę. Nowe inwestycje, przebudowy, działania lokalne, budowy nowych osiedli, fabryk – widać w tym nową, lepszą jakość, ład i zorganizowanie. Zawdzięczamy to temu, że przy tworzeniu takich nowych planów bierze się pod uwagę projekty tworzone przez specjalistów, w tym przez osoby, które ukończyły kierunek gospodarka przestrzenna i wiedzą, jak wykorzystać atuty danego regionu. Wiedzą, co trzeba brać pod uwagę, przygotowując takie plany zagospodarowania. Studia na tym kierunku mogą być krokiem do rozpoczęcia kariery zawodowej w różnych jednostkach samorządowych. Poszukują one specjalistów, osób z wyobraźnią, ale i z teorią, dotycząca zasad zagospodarowania przestrzeni. Studia na kierunku gospodarka przestrzenna dają możliwość zdobycia wiedzy z różnych dziedzin. W programach studiów są przedmioty związane z matematyką, fizyką, geografią, zarządzaniem, ekonomią, prawem itd. Tak więc absolwent jest doskonale przygotowany do wykonywania zawodu, ma wiedzę z tych wszystkich dziedzin. Dzięki temu jest w stanie tworzyć samodzielnie lub opiniować plany zagospodarowania, brać udział w projektach itd. Te studia mogą być wstępem do kariery w administracji, w firmach prywatnych, ale też do założenia własnej działalności, po uzyskaniu uprawnień. Nieco różni się specyfika studiów uniwersyteckich oraz tych na politechnice. Warto poznać te różnice, by wiedzieć, którą uczelnie wybrać, czy jesteśmy bardziej zainteresowani studiami inżynierskimi, technicznymi, czy raczej uniwersyteckimi, które uważane są za bardziej teoretyczne.

Powiązane z tematem

Skomentuj