Jak zostać urbanistą?

Wsparcie: twój-jubiler.pl | Kategoria: Urbanistyka 1 544 0

014398_r0_1140Współczesne miasta szybko się zmieniają. W miejscu starych budynków powstają nowe. Istotne jest jednak, żeby dobrze wkomponowywały się w otoczenie, przyciągały wzrok oraz zachwycały. I to jest właśnie zadanie dla miejskiego urbanisty.
Urbanista, to fachowiec, który zajmuje się projektowaniem przestrzeni miejskiej oraz takim rozmieszczeniem poszczególnych jej funkcji: wypoczynkowych, rekreacyjnych, mieszkaniowych czy produkcyjnych, aby jak najlepiej służyły one mieszkańcom aglomeracji. To jego zadaniem jest między innymi pilnowanie, aby hałaśliwe fabryki nie powstawały w sąsiedztwie domów mieszkalnych, a także prawidłowe rozmieszczenie węzłów komunikacyjnych, aby z części mieszkalnej można było łatwo dotrzeć do pracy, sklepów czy kina. On również dba o zachowanie zabytków architektonicznych lub przyrodniczych oraz o ich wkomponowanie w wygląd współczesnego miasta. Aby realizować te zadania urbanista miejski tworzy plany zagospodarowania terenu, na podstawie których wydawane są następnie między innymi pozwolenia na budowę, tworzone są parki i inne miejsca rekreacji mieszkańców. Ponieważ zadanie to jest bardzo odpowiedzialne zawód urbanisty ma status zawodu zaufania publicznego, a dostęp do jego wykonywania przez wiele lat podlegał szczególnym regulacjom.
Jeszcze dwa lata temu, aby zostać urbanistą trzeba było ukończyć studia magisterskie na kierunku architektura, urbanistyka lub planowanie przestrzenne, odbyć minimum dwuletnie praktyki zawodowe w biurze urbanistycznym i zdać dwuetapowy egzamin państwowy. Obecnie, po wprowadzeniu ułatwienia dostępu do niektórych zawodów, czyli tzw. drugiej ustawy deregulacyjnej, urbanistą może zostać absolwent wspomnianych kierunków, a odpowiedzialność za kontrolę nad wykonywaną pracą spoczywa na zleceniodawcy. Oznacza to, że osoba posiadająca tytuł magistra architektury, urbanistyki lub planowania przestrzennego może zostać zatrudniona przez jednostki samorządowe na stanowisku urbanisty nawet bezpośrednio po skończeniu studiów. Za wykonane przez nią plany zagospodarowania przestrzennego odpowiada gmina lub powiat. Zwolennicy deregulacji podkreślają, że stworzyło to możliwości podjęcia pracy w zawodzie, młodym ludziom, którzy wcześniej napotykali liczne problemy z odbyciem praktyk. Zdaniem przeciwników, rozwiązanie to spowodowało właściwie likwidację zawodu urbanisty i obniżenie jego prestiżu.
Zarobki urbanistów są bardzo zróżnicowane. Początkujący pracownik prywatnego biura projektowego może liczyć na wynagrodzenie rzędu 2000 zł na rękę. W miarę zdobywania doświadczenia wynagrodzenie rośnie, a najlepsi już po kilku latach pracy pracują za pensję w granicach 5000 zł. Najważniejszym czynnikiem jest jednak pasja. Tylko ci, którzy naprawdę kochają tą pracę, mają szansę na sukces. Rynek jest dosyć ograniczony i ci, którzy pracują jedynie dla pieniędzy, szybko z niego wypadają. Zatem, podsumowując, aby zostać urbanistą trzeba skończyć odpowiednie studia i po prostu chcieć wykonywać to ambitne zadanie.

Powiązane z tematem

Skomentuj