Miasto w służbie mieszkańcom

Wsparcie: https://www.autotesto.pl/sprawdzenie-auta-warszawa/ | Kategoria: Polityka 63 0

warszawa-CC-By-ND-Guido-HeitkoetterObecnie na całym świecie trwa debata nad formami i środkami do tworzenia nowoczesnych przestrzeni miejskich. O znaczeniu miast w globalnej gospodarce, polityce i kulturze, powstało wiele opracowań akademickich, wygłoszono wiele bardzo ważnych konferencji i podjęto niejedną ustawę determinującą sposób zarządzania miastami. To wielkie organizmy, które mają niebagatelne znaczenie nie tylko dla osób zamieszkujących tereny miejskie, ale przede wszystkim dla logistyki, transportu, oświaty czy ochrony zdrowia. To w miastach kumulują się wszystkie niemalże usługi świadczone na rzecz obywateli – powstają komisariaty policji, szpitale i jednostki gaśnicze, buduje się teatry, muzea i stadiony.
W biurowcach i halach produkcyjnych zlokalizowanych w mieście prowadzi się mniejszą lub większą produkcję, która następnie gwarantuje miastu odpowiednie przychody z podatków a zatrudnionym w firmach pracownikom pensje, które następnie konsumują głównie we własnym mieście. To zamknięta pętla, która przez długie lata gwarantowała miastom stały napływ ludności i rozrost przestrzenny, przy jednoczesnym przeznaczaniu każdego metra kwadratowego miasta na cele typowo gospodarcze. Rozwój finansowy i gospodarczy miasta sprawiał, że ludzie korzystali z kolejnych udogodnień i rozwiązań, także infrastrukturalnych i bez wątpienia taki rozwój miast w wielu regionach kontynuowany będzie jeszcze długo. Z punktu widzenia współczesnej wiedzy urbanistów coraz głośniej mówi się nawet nie o potrzebie kontrolowanej reurbanizacji, ale wprowadza się coraz większy nacisk na rewaloryzację terenów miejskich i podmiejskich oraz ich prawidłowe rewitalizowanie, przywracanie ich użyteczności w sposób, który gwarantowałby jeszcze zdrowsze i praktyczniejsze wykorzystanie przestrzeni.
W miastach szczególnie rozwiniętych to przestrzeń jest najbardziej potrzebna, ale nie udostępnia się jej już za wszelką cenę przedsiębiorcom czy deweloperom pod budowę fabryki albo osiedla domów jednorodzinnych. Stawia się przede wszystkim na te funkcje miast, które kierowane są na mieszkańców i mają na celu ułatwić im życie, gospodarowanie środkami i realizowanie się w przestrzeni miejskiej – spełnianie pasji, realizowanie hobby, uprawianie sportu czy przebywanie w naturalnym otoczeniu. Oznacza to często odzyskiwanie terenów wcześniej wykluczonych ze względu na ich industrialne zakorzenienie, ale coraz częściej z centrów miejskich znikają wielkie zakłady produkcyjne i ogromne konstrukcje budowlane.
Dzięki postępowi w przemyśle, transporcie i biznesie, największe firmy mogą produkować więcej zajmując mniej miejsca, coraz częściej też lokalizują się na obrzeżach miast. To sprawia, że nie tak dawno niedostępne dla ludzi centra miejskie mogą być po raz kolejny zaprojektowane i wzniesione w taki sposób, by bardziej odpowiadać potrzebom nowoczesnego człowieka XXI wieku. Świadomość, jak ważne jest planowanie i strategiczne projektowanie miast, jest coraz powszechniejsza i pozwala w wielu regionach uniknąć błędów, które popełniono w przeszłości w innych szybko rozrastających się metropoliach świata.

Powiązane z tematem

Skomentuj