Planowanie przestrzenne – nowy kierunek

| Kategoria: Urbanistyka 102 0

Wiele uczelni technicznych wprowadziło nowy kierunek, planowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna. Jest to połączenie architektury i urbanistyki z elementami budownictwa. Taki kierunek ma kształcić przyszłych inżynierów, którzy potrafią stworzyć spójne koncepcje planowania przestrzennego danego miasta, rejonu, miasteczka, wsi itd. Bardzo tego brakuje w wielu polskich miastach. Widać tam taką przypadkowość, począwszy od układu ulic, placów, rynków, zabudowy, poprzez style, kolorystykę itd. Tak więc takie zmiany przędzą się w wielu miastach, tym bardziej, że wiele miast planuje rewitalizację. Dlatego tak naprawdę taki kierunek rozwoju może być doskonały dla wszystkich tych, którzy szukają możliwości zadbania o te ważne aspekty i wybrania kierunku zgodnego z nowymi trendami i potrzebami. Na pewno to jest doskonałym przykładem takiego właśnie działania. Wiele miast jest zainteresowanych współpraca z osobami, które właśnie ukończyły takie studia, które mają wiedzę, umiejętności oraz narzędzie do wprowadzania takich korzystnych, realnych zmian.

Powiązane z tematem

Skomentuj