Planowanie przestrzenne w gminie

| Kategoria: Urbanistyka 171 0

Każda działalność opiera się na jakimś planowaniu. Nie ma takiego działu, który nie zakładałby inwestycji czy też nie brałby pod uwagę spodziewanych rezultatów. Planowanie przestrzenne w gminie jest szczególnie istotne, gdyż dotyczy większej społeczności. Od niego zależy wiele ważnych kwestii, które muszą być dopięte na ostatni guzik. Planowanie przestrzenne w gminie opiera się na trzech najważniejszych dokumentach, czyli studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, krajowe przepisu urbanistyczne zagospodarowania terenu. Dzięki takiemu schematowi przestrzennemu możliwe jest dogłębne poznanie terenu danej gminy. Współcześnie to jeden z najważniejszych planów, jakie Wójt powinien stworzyć na lokalnym terenie. Planowanie przestrzenne w gminie uwzględnia tereny zabudowane, tereny otwarte, czyli rolne, leśne i znajdujące się pod ochroną oraz tereny nowej urbanizacji. Dzięki niemu możliwy jest wgląd nie tylko w aktualny stan faktyczny lokalnego terenu, ale także w plany, jakie na przyszłość poczynili wójtowie.

Planowanie przestrzenne w gminie jest nową techniką, która daje możliwość każdemu mieszkańcowi zorientowania się w lokalnym terenie. Za pomocą internetu można z łatwością poznać całą gminę. Na schemacie zaznaczone są odpowiednim kolorem tereny zabudowy zgodne z ustawami i przepisami, a także teren rozwoju zabudowy i te miejsca, które rozbudowie z całą pewnością podlegać nie będą z różnych przyczyn. Planowanie przestrzenne w gminie to działka, którą powinni zająć się fachowcy. Bez specjalnego programu nie jest możliwe stworzenie go i opisanie. W dodatku też laicy nie dysponują wglądem do wszystkich dokumentów, ustaw i przepisów, a tylko dzięki nim możliwe jest stworzenie takiego planu lokalnego. Obecnie właściwie każda gmina stara się o pozyskanie takiego planu. Co więcej, te gminy, które jeszcze nie mają go w swoich archiwach, w krótkim czasie powinny się o niego postarać. Planowanie przestrzenne w gminie to część wielkiego planu, który objąć ma całą Polskę. Każda jedna społeczność lokalna będzie dysponowała własnym schematem przestrzennym, który udostępniony ma być w sieci internetowej.

Obecnie planowanie przestrzenne w gminie wykonywane jest przez fachowców przy pomocy specjalnego programu. Określa przepisy, jakie obowiązywać będą na danym terenie. Jest szczególnie istotny dla tych, którzy planują innowacje na danym terenie. Część tekstowa tworzona jest na sesjach Rady Gminy i to ona zawiera wszystkie wymogi, jakie trzeba spełnić, aby zabudować dane terytorium. Część graficzna jest przedstawieniem stanu faktycznego, jeśli chodzi o zabudowania w danej gminie. Razem tworzą jedność, która reguluje najważniejsze kwestie w gminie, dotyczące inwestycji w jej zabudowę. Plan miejscowy w gminie sporządza wójt. To on jest organem, od którego zależeć będą wszystkie regulacje prawne na terenie danej gminy. Do treści uchwały wgląd mają radni, natomiast załącznik graficzny musi być stworzony przez specjalistów.

Powiązane z tematem

Skomentuj