Pracownia architektoniczna

| Kategoria: Urbanistyka 100 0

Pracownia architektoniczna powinna stanowić zespół doświadczonych oraz mocno zaangażowanych osób, któremu przewodniczy najzdolniejszy z architektów i projektantów. Aby wypromować się na rynku, na którym nie mało jest konkurencji efekty muszą być zadziwiające. Przede wszystkim ważne jest portfolio, które powinno być bogate w przykłady działań o najwyższej jakości technicznej. Spora liczba zrealizowanych projektów jest jakoby wizytówką, którą Pracownia architektoniczna posiada. W portfolio powinny się znaleźć projekty o zróżnicowanej strukturze i tematyce. Mogą to być obiekty sportowe, mieszkalne i przemysłowe. Ciekawym dodatkiem są nowatorskie przedsięwzięcia i realizacje, które przyciągają i zatrzymują spojrzenie potencjalnego klienta. Pracownia architektoniczna powinna być wyposażona w nowoczesny sprzęt, który pozwoli przygotować niezbędne materiały, czyli wizualizacje, dokumentacje techniczne i główne projekty. Aby zabłysnąć wśród konkurencji, starajmy się,by spod naszej ręki wychodziły tylko wydajne rozwiązania, charakteryzujące się funkcjonalnością i ciekawą architekturą, a także dobrymi wskaźnikami ekonomicznymi przy realizacji projektu oraz przy jego dalszej eksploatacji. Projekty powinny być różne, o zmiennej kubaturze, różnorodnych rozwiązaniach i zróżnicowaniem lokalnych warunków.

Samo słowo architektura oznacza obiekt budowlany, bądź grupę obiektów usytuowanych w danym miejscu i w określonym czasie. Obiekt architektoniczny to opracowanie za które odpowiedzialna jest pracownia architektoniczna. Jest zrealizowanym obiektem budowlanym, który składa się ze stabilnej konstrukcji i elementów wykończenia. Obecnie w wielu krajach projektant, którego poleca dana pracownia architektoniczna jest odpowiedzialny za wykończenie obiektu. Takie osoby nazywane są projektantami w zakresie architektury, czyli architectural design. Tymczasem osoba odpowiedzialna za stabilną konstrukcję i prawidłowe wykonanie nazywana jest inżynierem strukturalnym., bądź konstruktorem. Nie należy tych osób mylić z pojęciami takimi, jak architekt, bądź inżynier budownictwa. Pamiętajmy, że nauka techniczna, która zajmuje się opisywaniem obiektów architektonicznych zwana jest architekturą i urbanistyką.

Okresy, w których powstawały najpiękniejsze przykłady architektury możemy podzielić na kilka działów, w których słowo pracownia architektoniczna nie istniało. Wyróżniamy Starożytność, Średniowiecze, Renesans, Modernizm i Współczesność. Starożytność łączy się z pierwszymi próbami wznoszenia budowli. Architektura bowiem ewoluowała z potrzeb schronienia, a jej kształt warunkowały dostępne materiały budowlane i umiejętności. W Średniowieczu architekci nie byli znani, pomimo powstawania ogromnej ilości kościołów i budowli sakralnych. Było to związane z kultem Boga i umniejszeniem człowieka. W okresie Renesansu tymczasem rozwijał się nacisk na humanizm i indywidualność. Budynki były przypisywane konkretnym architektom. Znamy Brunelleschiego, Albertiniego, Palladia, czy Michała Anioła. Wzrosły tez możliwości architektów związane z nowymi technologiami i materiałami. Na przełomie Renesansu i Modernizmu świat zalała fala rewolucji przemysłowej, która otwierała wrota produkcji masowej i konsumpcji. Tak wszedł do nas Modernizm, który łączył potrzeby średniej i robotniczej klasy. Architekci modernistyczni pragnęli sprowadzić budynki do prostej formy, usuwając wszelkiego rodzaju ornamentykę i historyczne style. Obecnie bardzo mocno zapożycz się z architektury modernistycznej. Projekty są zorientowane na ludzi i ich potrzeby. Profesjonalna pracownia architektoniczna powinna być więc kwintesencją wszystkich, tych działań, które toczyły się na przestrzeni dziejów.

Powiązane z tematem

Skomentuj