Prawo administracyjne

| Kategoria: Prawo 68 0

Każdy obywatel powinien zdawać sobie sprawę, że istnieje odrębne prawo, które reguluje stosunki pomiędzy organami czy też obywatelami z organami administracji państwowej oraz samorządowej. Wszystkie instytucje publiczne są zobowiązane do tego, aby działać w granicach prawa administracyjnego. Jeśli my sami nie jesteśmy pewni czy dany organ postępuje w naszej sprawie zgodnie z prawem to także powinniśmy zajrzeć do Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to bowiem najważniejszy akt prawny regulujący prawo administracyjne. Prawo to określa zarówno zadania poszczególnych organów, ale także prawa i obowiązki poszczególnych podmiotów danego stosunku administracyjno-prawnego. Prawo to jasno określa również tryb postępowania. Jasno opisuje się tutaj to, co kolejno powinien robić organ. Dzięki takim regułom można wykluczyć wszelkiego rodzaju samowolę administracyjną. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że wszelkie normy prawa administracyjnego muszą być przestrzegane. Wszystkie one mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Trzeba się do nich dostosować.

Oczywiście prawo administracyjne posiada określone cechy, które wyróżniają je na tle innych rodzajów praw i norm. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, że będą dotyczyły one tylko takich sytuacji w których jedną ze stron jest organ administracji. Nie ma znaczenia to, dlaczego postępowanie administracyjne zostało wszczęte oraz z czyjej inicjatywy. Jeśli pojawia się tam organ administracji to wówczas pojawia się także prawo administracyjne. Prawo administracyjne nadaje organom administracji charakteru władczego. Oznacza to, że organ ma prawo do tego, aby zastosować wobec obywatela przymus.

Administracja publiczna ma do wykonania naprawdę sporo zadań. Następuje tutaj zatem konieczność wykorzystania różnych form prawnych. Można na przykład wydawać akty normatywne. Są to akty, które są powszechnie ogłaszane i obowiązujące wszystkich obywateli. Dobrym przykładem takiego aktu może być ustawa, która przecież obowiązuje wszystkich. Druga forma działania administracji w Polsce to z pewnością wydawanie aktów nie normatywnych. Aktami tymi najczęściej są decyzje administracyjne. Oczywiście do obowiązku organu administracji będzie należało także wykonywanie innych czynności technicznych. Są to na przykład jakieś oględziny danego miejsca czy rzeczy. Oględziny takie przeprowadza się w trakcie postępowania administracyjnego. Podstawą będzie tutaj jednak wydawanie aktów administracyjnych. Jest to na przykład powołanie do wojska czy też wydanie prawa jazdy. Każdy obywatel musi zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje kilka rodzajów postępowań administracyjnych. Nie każde postępowanie administracyjne będzie wyglądało tak samo. Zakres takiego postępowania jest naprawdę bardzo szeroki. Może on dotyczyć tak naprawdę wszystkich spraw. Oczywiście muszą być to sprawy dotyczące w jakikolwiek sposób działania administracji. Inaczej organ nie może zająć się sprawą. W polskiej administracji można zaobserwować postępowanie administracyjne ogólne, postępowanie egzekucyjne, postępowanie sądowe oraz postępowanie w sprawach o wykroczenia. Dość rzadko, ale także przeprowadza się postępowania administracyjne szczególne.

Powiązane z tematem

Skomentuj