Zabezpieczenie placu budowy

| Kategoria: Prawo 166 0

cat-51663_640Generalny wykonawca ma naprawdę wiele obowiązków, wynikających z przepisów prawa. Jednym z nich jest oczywiście odpowiednie zabezpieczenie placu budowy. Oczywiście zakres jego obowiązków będzie różnił się w zależności od tego czy będąc generalnym wykonawcą jest on także inwestorem czy też nie. Jeśli tak nie jest to będzie on zobowiązany do tego, co zostanie spisane w umie zawartej z inwestorem. Często umowa będzie właśnie zobowiązywała także generalnego wykonawcę do zabezpieczenia terenu budowy. Bardzo rzadko zdarza się, że inwestor bierze ten zakres prac na siebie. Przede wszystkim na budowie musi znajdować się kierownik budowy. To o będzie odpowiadał za całą organizację pracy na terenie budowy oraz oczywiście za zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pracownikom jak i osobom postronnym w czasie trwania budowy. Plac budowy będzie musiał zostać zorganizowany w taki sposób, w jaki mówią o nim przepisy prawa. Będzie musiał zostać oczywiście opracowany plan bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia, a także plan wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie te plany muszą zostać sporządzone przez osoby, które mają ku temu odpowiednie kompetencje. Nie może zrobić tego ktoś, kto zupełnie nie ma na ten temat pojęcia i nie ma ku temu odpowiednich uprawnień. Jeśli chodzi o samo zabezpieczenie placu budowy to w tym przypadku nie jest to określone dokładnie. Trzeba po prostu podjąć wszystkie niezbędne kroki, które pozwolą teren zabezpieczyć. W rozporządzeniu, które zostało wydane w tej sprawie mówi się przede wszystkim o ogrodzeniu terenu budowy oraz zaznaczeniu niebezpiecznych stref. Trzeba także utworzyć drogi, przejścia dla pieszych oraz doprowadzić na plac budowy media. Oprócz tego dla pracowników koniecznie trzeba urządzić pomieszczenia sanitarne oraz socjalne. Generalny wykonawca będzie musiał również zapewnić oświetlenie na terenie placu budowy oraz właściwą wentylację. W wymaganiach czytamy także o zapewnieniu łączności telefonicznej oraz o urządzeniu składowisk materiałów, które będą używane później na budowie. Wykonawca jest zobowiązany również do tego, aby zabezpieczyć teren budowy w taki sposób, aby nie wchodziły na niego osoby do tego nieupoważnione. Dzięki temu nie będą one narażone na niebezpieczeństwo, a wykonawca nie będzie narażony na na przykład kradzieże. Czasami wystarczy dobre ogrodzenie. Jeśli jednak wiemy, że ogrodzenie może niczego nie dać i na teren budowy mogą dostać się jakieś niepowołane osoby to wówczas trzeba zorganizować jakąś osobę dyżurującą czy też stróżującą, która będzie pilnowała terenu budowy nawet wtedy, kiedy praca zostanie już zakończona. Oczywiście konieczne jest także zadbanie o to, aby na terenie budowy były przestrzegane wszelkie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. O tych mówią już inne przepisy. Jak widać na generalnym wykonawcy leży ogromna odpowiedzialność, z której musi zdawać sobie sprawę. Warto wspomnieć także o tym, że jeśli tylko będzie chciał to aby mieć pewność, że na teren budowy nie dostaną się osoby niepowołane, może na przykład zarządzić, że na teren można wejść tylko za okazaniem przepustki. Wielu wykonawców tak robi.

Powiązane z tematem

Skomentuj