Założenia ustawy krajobrazowej

| Kategoria: Urbanistyka 250 0

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę krajobrazową. Zdaniem wielu polityków oraz mieszkańców miast jest to finał wieloletnich starań, jakie czyniły samorządy w kwestii uporządkowania przestrzeni miejskiej. Przestrzeń miejska jest wprost zarzucana i zaśmiecana wszelkiego rodzaju reklamami, czy to w postaci ogromnych billboardów czy też mniejszych tablic i plakatów. W ustawie znajdują się zapisy dotyczące standardów zarządzania właśnie przestrzenią publiczną. Samorządy otrzymały broń do walki z nadmierną ilością reklam. Jednak nie tylko pozbycie się reklamowego chaosu było przyczyną podpisania przez prezydenta ustawy krajobrazowej. Przyczyną była tutaj także niezbyt skuteczna ochronna cennych miejskich obszarów przed zabudową oraz powstawanie budynków o parametrach nie będących w harmonii z całym otoczeniem. Ustawa była także koniecznością, gdyż dotychczas nie została wdrożona do polskiego prawa EKK. Czytając ustawę można spotkać się z dwoma pojęciami krajobrazu. Pierwszym z nich jest krajobraz. Zgodnie z założeniami wynikającymi z ustawy to nic innego jak postrzegana przez ludzi przestrzeń, która została ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka. Drugim pojęciem jest krajobraz kulturowy. Tutaj dodaje się także informację o wytworach cywilizacji oraz uwarunkowań historycznych. Oprócz tego w ustawie jest także mowa o krajobrazie priorytetowym. Jest on szczególnie cenny, gdyż charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi, kulturowymi oraz historycznymi. Zgodnie z ustawą krajobrazową przestrzeń publiczna ma być dokładnie zaplanowana. Wszystko ma odbywać się za pomocą mechanizmu systemowego, który ma być zapoczątkowany audytem krajobrazowym. Po audycie będzie można ustalić, które miejsca i krajobrazy są szczególnie cenne. Następnie ustalać się będzie zasady ochrony krajobrazu w obszarach krajobrazu priorytetowego. Sam audyt ma za zadanie identyfikację oraz charakterystykę typów krajobrazu przy wykorzystaniu klasyfikacji. Dzięki audytowi będzie można ustalić jakie zagrożenia panują dla danego krajobrazu oraz zaplanować ochronę. Wykonanie takiego audytu powierzono samorządom wojewódzkim. Koszty takiego audytu będą mogły być pokrywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zasady ochrony także będą ustalane przez sejmik województwa. W takich zasadach ochrony będą znajdowały się wszelkie informacje dotyczące ładu przestrzennego. Będzie tutaj mowa o maksymalnej wysokości zabudowy, o kolorystyce obiektów budowlanych. Oprócz tego znajdą się tam także informacje, które będą podstawą do tworzenia projektów studium kierunków oraz programów i planów zagospodarowania przestrzennego. Wyznaczone mają zostać także dominanty krajobrazowe. Dominanta jest niczym innym jak obiektem, który ma wiodące oddziaływanie w całym krajobrazie. Mowa oczywiście o oddziaływaniu wizualnym. Minister określając dominantę będzie kierował się parametrami, przeznaczeniem, a także funkcją tych obiektów oraz charakterem całego otoczenia, w którym się znajdują.

Powiązane z tematem

Skomentuj