Zezwolenie na wycinkę drzew

| Kategoria: Prawo 97 0

forest-272595_1280Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie z tego sprawę, że zanim będzie chciał usunąć z placu budowy jakiekolwiek drzewo to wcześniej powinien zgłosić się do urzędu gminy z wnioskiem o pozwolenie na wycinkę drzew. Pamiętać o tym powinni nie tylko przedsiębiorcy, ale także zwykli obywatele. Ich również obowiązują te przepisy. Jeśli chodzi o sam wniosek to powinno się go skierować do prezydenta, burmistrza lub wójta gminy, na terenie której znajduje się drzewo. Wniosek powinien zawierać informacje takie jak imię i nazwisko oraz adres posiadacza danej nieruchomości, na której znajduje się drzewo o którym mowa we wniosku. Trzeba także podać tytuł prawny jaki mamy do danej nieruchomości. Koniecznością jest również wpisanie we wniosku nazwy gatunku drzewa oraz obwód pnia. W dalszej części wniosku musimy zawrzeć informacje o przeznaczeniu nieruchomości, przyczynę usunięcia drzewa. To właśnie w tej części trzeba także podać przybliżony termin wycięcia drzewa. Wniosek nie zostanie rozpatrzony jeśli nie dołączymy do niego rysunku lub mapki, na której będzie zaznaczone miejsce, w którym znajduje się drzewo przeznaczone do wycinki. W niektórych przypadkach uzyskanie zezwolenia nie jest konieczne, aby móc wyciąć drzewo. Jednak są to tylko wyjątkowe przypadki. Zezwolenia nie trzeba uzyskać w lasach. Nie trzeba także starać się o pozwolenie na wycinkę drzewa owocowego o ile nie jest ono wpisane na przykład do rejestru zabytków. Pozwolenia nie będzie wymagała także wycinka drzewa, które nie ma jeszcze dziesięciu lat. Pozwolenie nie jest potrzebne także wtedy, kiedy usuwane drzewo w jakiś sposób utrudnia widoczność sygnalizatorów oraz pociągów. Także drzewa, które stanowią przeszkody lotnicze można usunąć bez pozwolenia. Można to zrobić także wtedy, kiedy chodzi o właściwe utrzymanie urządzeń melioracyjnych. Trzeba liczyć się z tym, że za usunięcie drzewa będziemy musieli zapłacić. Opłaty mogą różnić się od siebie w poszczególnych gminach. Wszystko będzie tutaj zależało między innymi od obwodu pnia mierzonego drzewa. Stawki są różne ze względu na gatunek drzewa. Aby wyliczyć opłatę trzeba po prostu pomnożyć obwód pnia przez stawkę za centymetr obwodu pnia. Trzeba wiedzieć, że obwód pnia powinien być mierzony na wysokości 130 centymetrów. Nie może być mierzony ani niżej ani wyżej. Dwa razy więcej zapłacimy jeśli będziemy chcieli usunąć drzewo z terenu uzdrowiska, obszaru ochrony uzdrowiskowej czy też nieruchomości, która jest wpisana do rejestru zabytków. Opłata musi zostać uiszczona w ciągu 14 dni od dnia w którym została wydana decyzja. Są także przypadki w których wymagane jest zezwolenie, ale opłata nie jest pobierana. Po pierwsze może tak być jeśli drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia lub w ruchu drogowym. Opłat nie trzeba będzie uiszczać także w przypadku kiedy drzewo usuwane jest w związku z przebudową drogi publicznej czy też gdy jest usuwane dla dobra roślin, zwierząt. Także za usunięcia drzewa, które obumarło i nie ma szansy na przeżycie nie będziemy musieli uiszczać żadnej opłaty.

Powiązane z tematem

Skomentuj