Zieleń w mieście

Wsparcie: historieprzykawie.pl | Kategoria: Urbanistyka 248 0

210743_3820Miasto powinno się składać nie tylko z domów mieszkalnych, a także siedzib firm i instytucji czy sklepów, ale również z terenów zielonych. Są one tak zwanymi płucami miasta, dostarczają ludności świeżego powietrza, stanowią również miejsce, w którym można spacerować, jeździć na rowerze czy rolkach, gdzie mogą się bawić dzieciaki i gdzie wyprowadza się psy. Jednym słowem, tereny zielone w mieście są obszarami wypoczynku, sportu i rekreacji. Wśród nich znajdują się małe skwerki, jak również większe parki, a także obszary cmentarzy. Urbaniści starają się również umieścić odrobinę zieleni na przydomowych podwórkach. Do terenów zielonych zaliczają się także podmiejskie lasy.
Zielenią miejską zajmują się specjaliści, którzy ukończyli studia ogrodnicze bądź jakieś pokrewne. Aby dostać się na takie studia i je ukończyć, należy być osobą rozmiłowaną w botanice, bardzo dobrze zdać maturę z biologii i chemii, a także umieć świetnie rysować, być osobą obdarzoną wyobraźnią i poczuciem estetyki.

Urbaniści po studiach ogrodniczych, którzy zajmują się miejską zielenią, otaczają opieką dotychczasową roślinnością w mieście, decydują o posadzeniu nowych drzew, krzewów czy kwiatów bądź trawników, a także o usunięciu martwych czy chorych roślin. Planując rozmieszczenie i urządzenie obszarów zielonych, urbaniści powinni brać pod uwagę rozwój samej roślinności, a także zwierząt, które żyją w jej obrębie, jak ptaki, króliki, jeże czy wiewiórki. Ponadto urbaniści powinni brać pod uwagę planowane budowle oraz wygodę użytkowników dotychczasowych budowli. Wprawdzie zieleń służy ludziom, jednak jej nadmiar czasami może przeszkadzać, na przykład wtedy, gdy zbyt rozrośnięte drzewa i krzewy całkowicie hamują dopływ światła do okien któregoś z domów mieszkalnych czy do okien jakiejś instytucji. Jak zatem widać, urbanista zajmujący się zielenią musi brać pod uwagę wiele różnych czynników. Oczywiście, jest on też ograniczony budżetem, jak również miejscowymi uwarunkowaniami klimatycznymi, które pozwalają się rozwijać jedynie pewnej grupie roślinności.

Przykładowo, gdy powstaje nowe osiedle mieszkaniowe na terenie dotychczasowych pól rolniczych i łąk, urbanista zajmujący się zielenią musi zdecydować, które drzewa wyciąć, a które pozostawić. Powinien on też zaplanować posadzenie nowych drzew i krzewów, a także trawników. Osoba ta zadecyduje ponadto, gdzie umieścić rabatki i jakie posadzić tam kwiaty. Zwykle urbanista stara się wybrać takie kwiaty, które będą kwitły na przemian przez wszystkie pory roku. Do urbanisty należy ponadto decyzja, gdzie umieścić place zabaw dla dzieci czy wybiegi dla piesków, a także, jak będą one duże. Ponadto planuje on umiejscowienie ławeczek na terenach zielonych, przebieg tras dla rolek i rowerów, a także rozmieszczenie boisk sportowych. Kiedy zaś na osiedlu mieszkaniowym jakieś drzewo zaczyna chorować, pracownik zajmujący się zielenią miejską musi zadecydować, czy je leczyć i w jaki sposób, czy raczej je ściąć. Czasami urbanista powinien też odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców i na ich prośbę na przykład posadzić więcej dających cień drzew wokół placu zabaw.

Powiązane z tematem

Skomentuj