Polityka

Polityka monetarna
Polityka 115 0
115 0

Polityka monetarna

Polityka monetarna to inaczej polityka pieniężna. Wchodzi w skład polityki gospodarczej i polega na ciągłych działaniach, które obierają za swój cel zapewnienie stabilności cen, co jest równoznaczne z niską inflacją. Dana polityka monetarna jest prowadzona przez bank centralny , bądź …