Prawo

Prawo administracyjne
Prawo 69 0
69 0

Prawo administracyjne

Każdy obywatel powinien zdawać sobie sprawę, że istnieje odrębne prawo, które reguluje stosunki pomiędzy organami czy też obywatelami z organami administracji państwowej oraz samorządowej. Wszystkie instytucje publiczne są zobowiązane do tego, aby działać w granicach prawa administracyjnego. Jeśli my sami …

Budowa a pozwolenie
Prawo 224 0
224 0

Budowa a pozwolenie

Budowa domu jednorodzinnego oraz innego rodzaju budynków wymaga odpowiedniej zgody, którą należy pozyskać jeszcze przed rozpoczęciem prac związanych ze stawianiem obiektu. Na szczęście pozwolenie na budowę nie jest dokumentem trudnym i skomplikowanym do uzyskania. Należy tylko wiedzieć kilka podstawowych kwestii
Tagged:
Prawo spadkowe
Prawo 69 0
69 0

Prawo spadkowe

Spodziewając się spadku, bądź planując bezpośrednio pozostawienie swojej własności członkom rodziny, pamiętajmy, że spadkom towarzyszom określone regulacje prawne, które określa prawo spadkowe. Jest to wszem wiadome już od pradawnych dziejów starożytności. Zdajemy sobie sprawę, że życie ma swój kres, a
Prawo administracyjne
Prawo 63 0
63 0

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne jest gałęzią prawną, która obejmuje zespół norm, mających charakter materialny. Prawo administracyjne reguluje sytuację prawną danych podmiotów, niepodporządkowanych żadnym organom administracji publicznej. Owe normy oddziałują bezpośrednio przez ciągłe ustanawianie w nich obowiązków i uprawnień. Ich realizacja opiera się …

Prawo budowlane
Prawo 82 0
82 0

Prawo budowlane

Ustawa dotycząca prawa budowlanego kształtuje działalność, którą obejmują sprawy zarówno projektowania budowy, utrzymania oraz rozbiórki danych obiektów budowlanych. Dodatkowo określa zasady działania poszczególnych organów administracji publicznej. Musimy mieć świadomość, że prawo budowlane nie obejmuje wyrobisk górniczych.

Każda osoba ma prawo …